Loading…

Historie

ÚAMK – AMK O.S.


Po roce 1920 se začal v Československu rovíjet motorismus velkým tempem. Na trhu byla velká škála domácích i zahraničních značek automobilů i motocyklů. Majitelé a uživatelé motorových vozidel pociťovali nutnost sdružit se v nějaké organizaci, která by měla ve svém programu náplń pro využití volného času, poradenskou a právní činnost. Pro tyto účely byl založen Automotoklub Československa. Podle vzpomínek pana Františka Holečka byli i v Kyšperku majitelé motorek a vozidel, kteří by se rádi účastnili dění v Automotoklubu. Jelikož zde žádný neexistoval, tak se tito zájemci stali členy Automotoklubu v Žamberku. Tehdejší klubová činnost spočívala v pořádání dálkových poznávacích jízd /mototuristika/, předvádění různých značek automobilů a motocyklů /řada členů byli obchodní zástupci nebo značkoví opraváři/.  Po roce 1936, kdy Hitler připravoval válku, začaly Automotokluby zavádět brannou výchovu, která spočívala ve výuce řízení motorových vozidel, zejména žen, které po odchodu mužů do války měly provozovat automobilovou dopravu. V roce 1939 činnost Automotoklubu přerušila válka.

Po skončení války se v roce 1946 obnovila činnost Autotmotoklubu v Žamberku a jeho předsedou se stal Kyšperský zubní lékař dr. Holubář. Po převratu v únoru 1948 došlo k úpadku této činnosti, protože řadě členů byl majetek znárodněn a oni měli daleko jiné starosti. V padesátých létech byl motorismus včleněn do nově vzniklé organizace, tzv. Svaz pro spolupráci s armádou – SVAZARM, která byla silně politicky motivována na komunistickou stranu. Název této organizace již napovídá zaměření její činnosti.

Automotoklub Svazarmu v Letohradě byl založen až v padesátých létech, tedy ve druhé polovině tohoto století a po přejmenování názvu města. Počátkem šedesátých let se činnost Automotoklubu začala vyvíjet do různých aktivit. Vytvořil se Veterán klub, který sdružoval majitele starších aut a motocyklů a začaly se v Letohradě pořádat motokárové závody. Automotoklub se rovněž podílel na výstavbě prvních řadových garáží u Perly. Zde má garáž a svépomocnou dílnu. Nejúspěšnějším sportovcem této doby byl pan Jaromír Klein, který se zúčastnil dvou motocyklových šestidenních soutěží. V sedmdesátých létech byl historickým mezníkem zdejšího Automotoklubu datum 11. června 1972, kdy se v Letohradě pořádal první závod silničních motocyklů a to na okruhu od nádraží – k Jarešovým- Novému dvoru – Uhelným skladům a nádraží. Zde se odjelo 5 ročníků. V této době došlo díky výboru ve složení Jaromír Klein, Mirek Zaidl, Ivan Hercík, Miloslav Moravec, Karel Hubálek, ing. Radek Taraška, Zdeněk Vyčítal, Marta Keprtová, Josef Tobiška, Rudolf Kamínek, Ota Čada a další, k velkému rozšíření dalších aktivit. Začaly se pořádat motoristické plesy, pro majitele malých motocyklů byly pořádány jízdy zručnosti, k dětskému dni se pořádaly jízdy s dětmi, pro rodiny se konaly mototuristické akce zvané La Monte Letohrad, které byly programově rozmanité, zprovoznila se svépomovná autodílna a byla zavedena odtahová služba. AMK Letohrad se rovněž podílel na akcích BOAS /branné automobilové soutěže/. Pro manželky členů se zajišťovali kuchařské předváděcí akce.

Vzhledem k dosahovaným rychlostem závodních motocyklů začala být trať v Letohradě nebezpečná a proto byl v roce 1978 uspořádán první závod silničních motocyklů v Mistrovicích, na okruhu zvaném Mistrovický trojúhelník, který se jezdil až do roku 1988. Na tomto okruhu závodili všichni českoslovenští, v té době aktivní mistři republiky. V roce 1979 se k Automotoklubu přičlenilo středisko sidekárkrosového sportu a zakrátko také středisko cyklotrialového sportu, které mělo za úkol připravit mládež pro motocyklový sport. Pro závodní účely se trať připravovala zpočátku na fotbalovém stadioně a potom v Ráji. Další motoristickou disciplínou pořádanou na silnici u fabriky OEZ, bylo uspořádání 5. ročníků sprintu motocyklů na čtvrt míle. Tato disciplína byla oblíbená z řad neorganizovaných motocyklistů, protože jim umožňovala startovat se zcela běžným produkčním motocyklem a nebo motocyklem sestrojeným podle vlastních představ. V této době měl AMK skoro 200 členů.

Listopadová revoluce v roce 1989 přinesla pro budoucí roky zásadní zvrat. Ten největší byl, že po roce 1990 došlo k rozdělení Autoklubů na dvě ústřední organizace. Byl to na dosavadní  ÚAMK /Ústřední automotklub/ a AČR /Autoklub české republiky/. Náš Automotoklub zůstal u ÚAMK. Jednotlivé AMK se staly zcela finančně nezávislé na ústřední organizaci. Z počátku devadesátých let došlo u zdejšího AMK k programovému tápání. Počet členů klesl na 8 a veškerá sportovní a společenská činnost byla nulová. V roce 1995 se sešli někteří bývalí členové se zájemci o obnovení motristického sportu v Letohradě a výsledkem bylo, že na konci zimy uspořádali závod automobilů a motocyklů na ledě a to na Orlici, Vondrově rybníku. Touto akcí se odstartovala další éra klubu. Ještě ten rok byl uspořádán na Bečvárně rodecross plechových aut. V roce 1996 vzrostla členská základna, byl uspořádán 1. ročník motoskijöringu. V létě se na Bečvárně konaly 2 závody plechovek a exhibiční závod Buggy Racer, který jezdí děti již od pěti let. Od tohoto roku se pravidelně jezdí nejméně 3 závody plechovek s vloženým závodem v motocrossu a motoskijöring. Tyto závody jsme pořádali na vypůjčených polních plochách. Ve spolupráci s místním gymnáziem se uskutečnil v roce 1998 1. Dětský motoristický den. V roce 1999 se nám podařilo dlouhodobě pronajmout prostor vedle městského koupaliště, kde bylo vybudováno závodiště a již v tomto roce jsme zde odjeli 5 závodů aut, motoskijöring, závod Buggy Racer a vložený závod v motocrossu, motocyklových čtyřkolek a exhibici autocrossových speciálů. Další rozšíření klubové činnosti je obnovení mototuristické soutěže, jejíž programové zaměření bylo na historii města a poznání blízkého okolí. Několik našich členů se zúčastňuje závodů mistrovství republiky v různých disciplínách. Martin a Veronika Dolečkovi v Buggy Racer, Vladimír Kuba silničních závodů v supersportech, Roman Voksa v motocrossu a se sestrou Radkou v motskijöringu, /v roce 1998 získali titul mezinárodního mistra republiky ve třídě žáků do 80 ccm/. Naši členové vypomáhají i na dalších závodech, které pořádá K plus K motorsport. Jsou to závody Buggy Racer, minikár a automobilů do vrchu.

Vzhledem k neustálému vývoji motorismu jako celku, lze předpokládat, že i v prvním století nového tisíciletí má Automotoklub v Letohradě své opodstatnění a prostor pro jeho další rozvoj. Věřím, že jeho členská základna dozná dalšího rozšíření a kluboví sportovci dosáhnou ještě větších úspěchů ve svých disciplínách.

Motorismu zdar!