Loading…

Orlický pohár 2013 – důležité informace

Orlický pohár 2013 – důležité informace a zrušené závody!
Aktuální kalendář Orlického poháru hobby motoskijöringu 2012 -2013
29.12.2012 – Javornice – z důvodu nedostatečných sněhových podmínek je závod zrušen!
10.2. 2013 – Letohrad – z důvodu nedostatečných sněhových podmínek je závod zrušen!
16.2. 2013 – Dobřany v Orlických horách

V Javornici bude vložen kontrolní závod jezdců MČR. Data jednotlivých závodů se mohou závisle na počasí měnit, vše bude včas uveřejněno na www.smk-klasterec.wz.cz. Celkové vyhlášení Orlického poháru v motoskijöringu proběhne v Dobřanech za přítomnosti kamer ČT.

Řády pro Orlický pohár v motoskijöringu 2012 -2013
Pro bezpečnost jezdců, doprovodů a diváků, bude na každém závodě přítomna rychlá záchranná služba.

Startovné: 
Na jednotlivých podnicích se bude vybírat startovné 350 Kč za posádku.

Výplaty jezdcům:
Za umístění do 10. místa ve finále, bude každý jezdec odměněn výplatou:
1. místo 600 Kč
2. místo 550 Kč
3. místo 500 Kč
4. místo 450 Kč
5.-10. místo 400 Kč

Přilba:
Přilby musí být v souladu s pravidly, označeny jednou z oficiálních mezinárodních standardních známek.

Ochrana očí:
Ochrana očí musí být nošena na startu každého tréninku, kvalifikace nebo závodu.

Motocykly:
Závody jsou přípustné motocyklům, s funkčními brzdami, pérováním a jeho stav nesmí ohrozit jeho samého nebo kohokoli při závodě. Není dovoleno používat pneumatiky s protismykovými hroty. Každý motocykl musí být opatřen účinným zadním blatníkem a tažným lanem o délce 5 m, které musí být ukončeno 1 uzlem.

Signalizace praporky:
ČERVENÝ PRAPOR – mávání STOP (povinné pro všechny!)
ŽLUTÝ PRAPOR v klidu NEBEZPEČÍ – jeď pomalu
ŽLUTÝ PRAPOR v pohybu bezprostřední nebezpečí, nepředjíždět, připrav se k zastavení
MODRÝ PRAPOR – mávání, POZOR, předjíždí vás jezdec o kolo
ZELENÝ PRAPOR – zelený prapor musí být použit během startu, volná dráha pro start závodu
ČERNOBÍLÁ ŠACHOVNICE – konec tréninku/závodu

Trénink:
Jezdec a lyžař musí ujet nejméně 1 kolo v tomto tréninku.
Čas tréninku budu upřesněn při závodě.

Prostor startu:
Šířka startovacího prostoru musí být minimálně 15 m. Startovací prostor bude vymezen 2 červenými čarami tak, aby dovoloval regulérní start všech jezdců. Startuje se pomocí startovacího zařízení pro motoskijöring nebo zeleným praporkem. Startovací rovina musí být v prvních 30 m široká min. 15 m. Start nesmí být do kopce.
Startovací prostor musí dovolovat start 12 dvojic z jedné řady. Start bude prováděn za pomoci jednotného startovacího zařízení. V případě jeho poruchy bude start proveden mávnutím zeleného praporku směrem nahoru.

Je zakázána jízda jezdce pro lyžaře v protisměru i mimo trať. Jízda je povolena pouze po směru jízdy nebo ve vyhrazeném prostoru mimo trať. Jinak je trestána vyloučením z jízdy. Jezdec může jet max. 2 kola za sebou bez lyžaře. Pokud se potom lyžař za něho nepřipojí, budou vyloučeni z příslušné jízdy.

Systém závodu:
Na základě počtu převzatých posádek se pojede 9 kvalifikačních jízd podle rozpisu, ve kterých každá posádka pojede čtyřikrát. Jízdy budou bodovány podle umístění:
1. místo – 20 bodů
2. místo – 17 bodů
3. místo – 15 bodů
4. místo – 13 bodů
5. místo – 11 bodů
6. místo – 10 bodů
7. místo – 9 bodů
8. místo – 8 bodů
9. místo – 7 bodů
10. místo – 6 bodů
První, druhé a třetí místo po odjetí celkové kvalifikaci bude připsáno jako bonus do celkového pořadí seriálu 3, 2 a 1 bod.

Počty kol v jízdách budou určeny tak, aby předpokládaná doba jízdy byla cca 4 minuty u kvalifikačních jízd a cca 8 minut u finálových jízd. Vše se domluví při rozpravě s jezdci na konkrétním závodišti. Ve všech jízdách, s výjimkou finále „A“, může startovat maximálně 12 dvojic. Ve finálové jízdě „A“ může startovat maximálně 10 dvojic. Počet kol ve finále „B“ a ve finále „A“ musí být stejný.
V případě zhoršení sjízdnosti tratě může rozhodčí snížit počet kvalifikačních jízd.

Chování jezdců:
Jezdci musí být v takovém fyzickém a duševním stavu, aby byli schopni ovládat svoje motocykly aniž by byli nebezpeční pro ostatní jezdce, členy týmů, činovníky, diváky ani ostatní osoby přítomné na příslušném podniku. Jezdci mohou být považováni za odpovědné za činnost členů jejich týmů.

Jezdci jsou povinni nahlásit jakékoliv zdravotní potíže nebo zranění lékařské službě.
Jezdci musí uposlechnout oficiální vlajkové signály a tabule, které přinášejí informace a instrukce.
Jezdci nesou zodpovědnost za účast na všech setkáních a musí se řídit všemi informacemi a instrukcemi z tohoto setkání.