Loading…

Řády pro hobby Orlický pohár 2023

Řády pro hobby Orlický pohár 2023

Jezdec a lyžař
Do Orlického poháru budou přijati pouze jezdci, kteří v den závodu dosáhnou 16. let a více. Lyžař musí dosáhnout v den závodu minimálně 16. let. Jezdec i lyžař musí předložit souhlas rodičů. Tato podmínka platí do dovršení 18. let. Souhlas je uveden v příloze a je platný na všechny závody tohoto poháru. Při každé administrativní přejímce bude ode všech přihlašovaných posádek vyžadován občanský průkaz k ověření věku.
Do závodu nebudou připuštěni jezdci i lyžaři s licencí pro rok 2023.

1.Přilba
Přilby musí být v souladu s pravidly , označeny jednou z oficiálních mezinárodních standardních známek,

2.Ochrana očí
Ochrana očí musí být nošena na startu každého tréninku, kvalifikace nebo závodu.

3.Motocykly
Závody jsou přípustné motocyklům, s funkčními brzdami, pérováním a jeho stav nesmí ohrozit jeho samého nebo kohokoli při závodě.Není dovoleno používat pneumatiky s protismykovými hroty. Každý motocykl musí být opatřen účinným zadním blatníkem a tažným lanem o délce 5 m, které musí být ukončeno 1 uzlem.

4. Signalizace praporky:
ČERVENÝ PRAPOR-mávání STOP, povinné pro všechny
ŽLUTÝ PRAPOR v klidu NEBEZPEČÍ – jeď pomalu a obezřetně, zákaz předjíždění
ŽLUTÝ PRAPOR v pohybu bezprostřední nebezpečí, nepředjíždět, připrav
se k zastavení
MODRÝ PRAPOR-mávání, pozor, předjíždí vás jezdec o kolo
ZELENÝ PRAPOR –volná dráha pro start
BÍLÁ S ČERVENÝM KŘÍŽEM-Nebezpečí bezprostřední-zdravotníci na trati, zákaz předjíždění, zákaz skoků, připrav se k zastavení, nejvyšší priorita
ČERNOBÍLÁ ŠACHOVNICE konec tréninku/závodu

TRÉNINK:
Jezdec a lyžař musí ujet nejméně 1 kolo v tomto tréninku. Čas tréninku budu upřesněn při závodě.

PROSTOR STARTU:
Šířka startovacího prostoru musí být minimálně 15 m. Startovací prostor bude vymezen 2 červenými čarami tak, aby dovoloval regulérní start všech jezdců. Startuje se pomocí startovacího zařízení pro motoskijöring nebo zeleným praporkem. Startovací rovina musí být v prvních 30 m široká min. 15 m. Start nesmí být do kopce.
Startovací prostor musí dovolovat start 12 dvojic z jedné řady. Start bude prováděn za pomoci jednotného startovacího zařízení. V případě jeho poruchy bude start proveden mávnutím zeleného praporku směrem nahoru.

Je zakázána jízda jezdce pro lyžaře v protisměru i mimo trať. Jízda je povolena pouze po směru jízdy nebo ve vyhrazeném prostoru mimo trať. Jinak je trestána vyloučením z jízdy. Jezdec může jet max. 2 kola za sebou bez lyžaře. Pokud se potom lyžař za něho nepřipojí, budou vyloučeni z příslušné jízdy.
Systém závodu
Na základě počtu převzatých posádek jury stanoví počet kvalifikačních, opravných, semifinálových jízd a toto ustanovení platí i pro finále „B“ a finále „A“. Jízdy budou bodovány podle umístění:
1. místo 20 bodů, 2.místo 17 bodů,3.místo 15 bodů,4. místo 13 bodů,
5. místo 11bodů, 6. místo 10 bodů, 7. místo 9 bodů, 8. místo 8 bodů
9. místo 7 bodů, 10. místo 6 bodů
Počty kol v jízdách budou určeny tak, aby předpokládaná doba jízdy byla min. 4. minuty u kvalifikačních jízd, a min. 8 minut u finálových jízd. Vše se domluví při rozpravě s jezdci na konkrétním závodišti. Počet kol ve finále „B“ a finále „A“ musí být stejný.
V případě zhoršení sjízdnosti tratě může rozhodčí snížit počet kvalifikačních jízd.

Chování jezdců
Jezdci musí být v takovém fyzickém a duševním stavu, aby byli schopni ovládat svoje motocykly, a, aniž by byli nebezpeční pro ostatní jezdce, členy týmů, činovníky, diváky, a ani ostatní osoby přítomné na příslušném podniku.
Jezdci jsou odpovědni za činnost členů jejich týmů.
Jezdci jsou povinni nahlásit jakékoliv zdravotní potíže nebo zranění lékařské službě.
Jezdci musí uposlechnout oficiální vlajkové signály a tabule, které přinášejí informace a instrukce.
Jezdci nesou zodpovědnost za účast na všech setkáních a musí se řídit všemi informacemi a instrukcemi z tohoto setkání.

Startovné 600,-Kč na posádku.

Kompletní řády včetně prohlášení rodičů startujícího nezletilého ke stažení zde.